Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[31-08-2017] - Thư cảm ơn Dịp Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Nghiên cứu Mía đường | [18-07-2017] - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VIÊN CHỨC NĂM 2017 | [10-11-2016] - Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “TCVN: Mía giống – Yêu cầu kỹ thuật” | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Các đề tài, dự án đã, đang thực hiện và thành tích đạt được
Wednesday - 06-06-2012 | 08:36:21 AM

1. Các đề tài, dự án đã và đang nghiên cứu từ 2006 – nay:

    Từ năm 2006 đến nay, Viện Nghiên cứu Mía Đường đã và đang chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài, dự án chính như sau:

Các đề tài, dự án chính thực hiện từ năm 2006 đến nay

TT

Tên đề tài, dự án

Thời gian thực hiện

Tình trạng

I

Đề tài, dự án cấp Nhà nước

1

Dự án phát triển giống mía năng suất chất lượng cao 2006-2010 Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu chọn tạo các giống mía chịu hạn cho vùng Đông Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên 01/2008-12/2010 Đã nghiệm thu

3

Hợp tác nghiên cứu công nghệ sinh học trong lĩnh vực mía đường 01/2009-12/2011 Đã nghiệm thu

4

Bảo quản, lưu trữ, đánh giá tập đoàn quỹ gen cây mía (ĐT nhánh) 01/2009 –nay Hàng năm

5

Sản xuất thử và phát triển hai giống mía K95-156 và Suphanburi 7 11/2011-10/2014 Đang thực hiện

6

Dự án Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất mía có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/2011-10/2014 Đang thực hiện

II

Đề tài, dự án cấp Bộ

1

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) để tăng năng suất, chất lượng mía 01/2006-12/2010 Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu chọn tạo giống mía chịu úng phèn có năng suất, chất lượng cao cho vùng Tây Nam bộ 01/2009-12/2012 Đang thực hiện

3

Nghiên cứu chọn tạo giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp cho vùng thâm canh các tỉnh phía Nam 01/2012 – 12/2016 Đang thực hiện

4

Nghiên cứu biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp trên cây mía cho vùng Đông Nam bộ 07/2012-06/2016 Đang thực hiện

5

Nghiên cứu tạo giống mía năng suất cao, kháng bệnh than bằng kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ tế bào (ĐT nhánh) 12/2010 – 11/2013 Đang thực hiện

6

Nghiên cứu chọn tạo giống mía có năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với đất gò đồi ở Miền Trung và Tây nguyên (ĐT nhánh) 12/2010 – 11/2014 Đang thực hiện

7

Xây dựng tiêu chuẩn ngành trồng, chăm sóc và thu hoạch mía nguyên liệu 01/2009-12/2009 Đã nghiệm thu

8

Xây dựng tiêu chuẩn ngành VCU 01/2010-5/2011 Đã nghiệm thu

III

Đề tài, dự án cấp cơ sở

1

Nghiên cứu kỹ thuật gây chín và nâng cao hàm lượng đường cho mía đầu vụ ép 2006-2008 Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu các tác nhân sinh học trong phòng trừ sâu đục thân mía ở các tỉnh Đông Nam Bộ 2006-2008 Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu chọn tạo các dòng biến dị bằng phương pháp chiếu xạ gamma Cobalt-60 01/2009-12/2011 Đã nghiệm thu

IV

Đề tài, dự án cấp Tỉnh1

Dự án Xây dựng mô hình thâm canh mía trên vùng đất nhiễm phèn, mặn ở tỉnh Bến Tre

6/2011-5/2014 Đang thực hiện

2

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cho vùng sinh thái tỉnh Khánh Hòa 11/2009-05/2012 Đang thực hiện

3

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao, thích hợp trên chân đất tỉnh Kon Tum 10/2010-10/2013 Đang thực hiện

4

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cho vùng sinh thái tỉnh Tây Ninh 11/2010-05/2012 Đang thực hiện

5

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cho vùng sinh thái tỉnh Cà Mau 11/2011-05/2013 Đang thực hiện

6

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cho vùng sinh thái tỉnh Bến Tre 05/2009-05/2011 Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cho vùng sinh thái tỉnh Hậu Giang 05/2009-05/2012 Đang thực hiện

8

Nghiên cứu tuyển chọn giống mía mới có năng suất, chất lượng cao cho vùng sinh thái tỉnh Đồng Nai 05/2011-05/2013 Đang thực hiện

IV

Đề tài, dự án hợp tác1

Lai tạo, tuyển chọn và phát triển giống mía lai Việt Nam (hợp tác với Công ty CP Đường Biên Hòa 2011-2012 Đang thực hiện

2

Phát triển các giống mía năng suất, chất lượng, hiệu quả cao (hợp tác với Công ty CP Thành Thành Công) 2009-2013 Đang thực hiện

2. Thành tích nghiên cứu về giống

2.1 Lai tạo

Sau khi Viện chuyển địa điểm lai tạo từ Bến Cát, Bình Dương về Đơn Dương, Lâm Đồng khả năng mỗi năm lai tạo được 50-60 cặp lai và đưa vào chọn dòng hàng chục ngàn cây con lai. Đây là nguồn chọn tạo ra những giống Việt Nam để nâng dần tỷ lệ giống Việt Nam tốt trong sản xuất.

2.2  Nhập nội

Từ 2006 đến nay, bằng nhiều con đường khác nhau Viện đã nhập được trên     160 giống mía từ Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Cu Ba và Philippine.

Kết quả lai tạo và nhập nội giống mía

TT

Nội dung

Đơn vị

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Lai tạo

cặp

20

16

25

35

43

101

2

Chọn dòng

dòng

22

17

247

4.500

10.000

43.000

3

Nhập giống

giống

33

44

31

33

10

10

4

Phục tráng giống

giống

-

-

2

-

-

-

5

Giống vào SX

tấn

617

860

878

366

400

600

2.2 Công nhận giống

2.2.1 Công nhận giống chính thức

Các giống mía mới được công nhận chính thức từ 2006 đến nay

TT

Giống mía

Nguồn gốc

Năng suất (tấn/ha)


CCS (%)

Vùng công nhận
Không tưới

Có tưới1

VN85-1427

Việt Nam

83-90

> 120

11-13

Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên

2

VN84-422

Việt Nam

80-82

> 120

11-13


 

2.2.2 Công nhận giống sản xuất thử

Các giống mía mới được công nhận sản xuất thử 2006 đến nay

TT

Giống mía

Năng suất (tấn/ha)

CCS (%)

Năm công nhận

Vùng được phép

sản xuất thử

1

C85-212

80

12

2006

Nam Trung Bộ, Đông Nam bộ

2

C85-391

>100

14

2006

Tây Nguyên

3

C85-284

95

13

2006


4

C111-79

100

14

2006


5

C1324-74

110

13 – 15

2006


6

CR74-250

95

13

2006

Đông Nam bộ

7

C86-456

75

13

2006

Tây Nam bộ (úng phèn)

8

DLM24

>80

11

2006

Trung Trung bộ và Nam Trung bộ

9

VN85-1427

>90

13

2006


10

VN85-1859

>85

11

2006

Trung Trung bộ

11

ROC22

>85

12 – 14

2006


12

VĐ85-192

80

>13

2006

Bắc Trung bộ

13

ROC23

>80

14

2006


14

VĐ93-159

80

14

2006

Miền núi và trung du Bắc bộ

15

ROC15

80

>13

2006


16

K95-156

95-120

>12

2011

Tây Nam bộ, Đông Nam bộ,

17

Suphanburi 7

> 115

12-13

2011

Tây Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên

18

K88-200

100

12-13

2011

Đông Nam bộ, Nam trung bộ

19

KK2

80-100

12-13

2011

Trung Trung bộ

20

KU60-1

> 110

11-12

2011

Tây Nam bộ

21

KU00-1-61

> 108

11-12,5

2011

Tây Nam bộ

22

K93-219

> 100

12-13

2011

Đông Nam bộ

23

K95-84

> 110

11-12

2011

Đông Nam bộ và Nam Trung bộ

24

LK92-11

> 100

12-13

2011

Đông Nam bộ và Tây Nguyên

25

K88-92

> 110

11-12

2011

Nam Trung bộ và Tây Nguyên

3. Thành tích nghiên cứu về kỹ thuật canh tác

3.1 Về thời vụ trồng

Đã chuyển từ trồng mía 1 vụ (Đông Xuân) trong năm thành 2 vụ (Đông Xuân và Hè Thu) trong năm cho vùng mía Đông Nam bộ và Tây Nam bộ

3.2 Về bảo vệ thực vật

Đã hoàn thiện danh mục các loài gây hại trên cây mía và nghiên cứu áp dụng một số biện pháp phòng trừ sinh học như chế phẩm nấm sinh học, ong mắt đỏ ký sinh, bọ đuôi kẹp ăn sâu hại.

3.3 Công nhận tiến bộ kỹ thuật

Các tiến bộ kỹ thuật được công nhận từ 2006 đến nay

TT

Tên tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Năm công nhận

Vùng áp dụng

1

Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Tây Nguyên
 • Nguyễn Đức Quang
 • Cao Anh Đương
 • Lê Văn Sự
 • Phạm Văn Tùng

2010

Tây Nguyên

2

Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Nam Trung bộ
 • Nguyễn Đức Quang
 • Cao Anh Đương
 • Nguyễn Thị Rạng
 • Đỗ Đức Hạnh

2010

Nam Trung bộ

3

Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Đông Nam bộ
 • Nguyễn Đức Quang
 • Cao Anh Đương
 • Trần Thị Mỹ Dung
 • Dương Công Thống

2010

Đông Nam bộ

4

Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Tây Nam bộ
 • Nguyễn Đức Quang
 • Cao Anh Đương
 • Nguyễn Thị Bạch Mai
 • Đoàn Lệ Thủy

2010

Tây Nam bộ

5

Biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ và phun phân quan lá cho cây mía tại Tây Nguyên
 • Nguyễn Đức Quang
 • Nguyễn Thị Rạng
 • Phạm Văn Tùng
 • Nguyễn Minh Hiếu

2011

Tây Nguyên

6

Biện pháp bón phân bã bùn dạng hoai mục và phun chế phẩm phân bón là K-Humate cho cây mía tại miền Trung
 • Nguyễn Đức Quang
 • Nguyễn Thị Bạch Mai
 • Đoàn Lệ Thủy
 • Lê Thị Thường
 • Nguyễn Thị Rạng
 • Phạm Văn Tùng
 • Nguyễn Minh Hiếu

2011

Miền Trung

7

Biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ và phòng trừ sâu hại cho cây mía ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ
 • Nguyễn Đức Quang
 • Cao Anh Đương
 • Trần Thị Mỹ Dung
 • Dương Công Thống
 • Lê Thị Hiền
 • Đỗ Đức Hạnh
 • Đỗ Văn Tường

2011

Đông Nam bộ

4. Thành tích viết báo khoa học và báo cáo hội nghị

Trong giai đoạn từ 2006 đến nay, Viện đã có 15 bài báo, trong đó 3 bài báo đăng tạp chí nước ngoài, 10 bài báo đăng tạp chí NN&PTNT và 2 bài báo đăng tạp chí Bảo vệ thực vật cùng 8 bài tham luận trong Hội nghị mía đường quốc tế và trong nước.

5. Thành tích hợp tác quốc tế

Viện đã hợp tác với hầu hết các cơ quan nghiên cứu mía đường hàng đầu trên thế giới như Viện Nghiên cứu Mía Đường Quốc gia Cuba (INICA, Cuba); Viện Nghiên cứu Công nghiệp Đường Quảng Châu (GSIRI, Trung Quốc); Viện Nghiên cứu Mía Đường Quảng Tây, Trung Quốc; Cục Quản lý các Trại thí nghiệm mía (BSES, Úc), Viện Nghiên cứu Mía Đường Ấn Độ (IISR, Ấn Độ); Viện Lai tạo giống mía Ấn Độ (SBI, Ấn Độ); Viện Nghiên cứu Giống cây trồng Suphanburi (Thái Lan); Cơ quan điều hành mía đường Thái Lan (OCSB, Thái Lan); Viện hợp tác và phát triển quốc tế về nghiêm cứu nông nghiệp Pháp (CIRAD, Pháp); Viện Nghiên cứu Mía Đường Nam Phi (SASRI, Nam Phi); Viện Nghiên cứu Mía đường Philsurin, Philippine về đào tạo thực tập sinh, đào tạo ngắn hạn, tham quan học tập kinh nghiệm về chọn tạo giống mía, kỹ thuật canh tác mía, phòng trừ sâu bệnh hại mía, phát triển bền vững sản xuất mía đường, trao đổi chuyên gia, tài liệu, giống mía, chuyển giao kỹ thuật sản xuất mía đường....

Viện thường xuyên có quan hệ với các tổ chức quốc tế như Hiệp hội các nhà kỹ thuật mía đường Quốc tế (ISSCT), Hiệp hội các chuyên gia Quốc tế về đường và các công nghệ thích hợp (IAPSIT), Hiệp hội mía đường Cuba (ATAC, Cuba), Viện tài nguyên di truyền thực vật Quốc tế (IPGRI),...

6. Thành tích về sản xuất và dịch vụ

Cùng với việc triển khai các đề tài dự án, Viện tổ chức sản xuất một số sản phẩm nổi bật của các đề tài, dự án cung cấp cho các công ty đường và người sản xuất mía như hom giống mía cơ bản (hom cấp 1), hom giống mía kiểm định (hom cấp 2) và hom giống mía thương phẩm (hom cấp 3), cây giống mía nuôi cấy mô, ong mắt đỏ và bọ đuôi kìm trừ sâu đục thân hại mía. Ngoài ra, Viện còn đảm nhận các dịch vụ như phục tráng giống, phân tích đất, phân tích mía, đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ nông vụ các nhà máy đường, tập huấn nông dân sản xuất mía. Chỉ tính riêng trong 5 năm từ 2007-2011, Viện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật mía đường cho 87 lớp trong toàn quốc với 4.356 lượt người tham gia.

Cung cấp kịp thời các sản phẩm trên cho các nhà máy đường và các địa phương vừa chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất vừa góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong thuộc Viện.

7. Thành tích về đào tạo

    Trong giai đoạn 2006 – nay, Viện đã cử đi đào tạo 3 tiến sĩ (1 trong nước, 2 ngoài nước), 3 thạc sĩ (2 trong nước, 1 ngoài nước), 3 kỹ sư (trong nước, đã tốt nghiệp 2) và nhiều lượt người được tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước.

Kết quả đào tạo chuyên môn

TT

Nội dung đào tạo

2006

2007

2008

2009

2011

1

Đào tạo Tiến sỹ

1

2

2

2

3

2

Đào tạo Thạc sỹ

2

3

5

2

3

3

Đào tạo Đại học

2

3

3

2

3

4

Tập huấn nước ngoài

4

10

23

10

6

5

Tập huấn trong nước

7

28

30

10

10

8. Tác động của khoa học

- Khoảng 60% diện tích trồng mía trong cả nước được trồng giống mía mới (40% do Viện tuyển chọn và 20% còn lại do các Công ty đường nhập và tuyển chọn) và 15-20% diện tích mía trồng giống mía (VN) do Viện lai tạo

- Những kết quả trên đã góp phần nâng năng suất và chất lượng mía bình quân cả nước lên một cách ấn tượng, đặc biệt trong giai đoạn 2000 đến nay. Cụ thể là theo FAOSTAT (2011) thì năng suất mía bình quân cả nước trong giai đoạn này tăng từ 49,8 lên 59,0 tấn/ha (khoảng 9 tấn/ha), trong khi thế giới chỉ tăng bình quân từ 64,8 lên 70,9 tấn/ha (tăng khoảng 6 tấn/ha), rút dần khoảng cách năng suất mía giữa Việt Nam và thế giới, không những năng suất mà chất lượng mía cũng ngày càng được cải thiện nâng cao (chữ đường bình quân tăng từ 8,5% lên 10%). Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất mía ước tính đã làm lợi cho người sản suất mía và Nhà nước mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
Thời tiết
hà nội
Đà Nẵng
tp. HCM
Đồng nai
lịch việt
tỷ giá thế giới
quảng cáo tài trợ
Thống kê
1239
Tổng số khách đã viếng thăm