Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[31-08-2017] - Thư cảm ơn Dịp Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Nghiên cứu Mía đường | [18-07-2017] - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VIÊN CHỨC NĂM 2017 | [10-11-2016] - Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “TCVN: Mía giống – Yêu cầu kỹ thuật” | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Thực trạng và định hướng phát triến Vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tuesday - 13-11-2012 | 08:20:05 AM

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÙNG MÍA NGUYÊN LIỆU

       Trong những năm qua diện tích mía của tỉnh Quảng Ngãi không ổn định, luôn biến động theo chiều hướng giảm dần, từ 7.598 ha (niên vụ 2006- 2007) xuống còn 5.220  ha (niên vụ 2011-2012), chỉ đạt xấp xỉ 60,2 % diện tích Quy hoạch trồng mía. Năng suất mía bình quân từ 50-53 tấn/ha, sản lượng mía hàng năm giảm từ 380.000 tấn mía cây xuống còn 270.000 tấn mía cây, chữ đường bình quân từ 9,6 - 10,5 CCS. Diện tích, năng suất, sản lượng mía qua các năm đều giảm và không đạt so với chỉ tiêu đề ra trong Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, vì một số nguyên nhân sau:

- Sự cạnh tranh giữa các cây trồng về hiệu quả, giá cả thiếu ổn định, hiệu quả sản xuất mía chưa cao nên một bộ phận lớn nông dân đã tính toán chuyển sang cây trồng khác, vì vậy việc phát triển sản xuất mía chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Hệ thống giao thông, thủy lợi chưa hoàn chỉnh nên gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, phần lớn đất trồng mía ở Quảng Ngãi là vùng đất cao, đất gò đồi, thiếu nước để bơm tát cho trồng mới, thời vụ trồng phụ thuộc vào thời tiết cũng là một hạn chế trong sản xuất mía.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển mía của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các Sở ngành chưa đồng bộ, một số địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo trong việc thực hiện phát triển vùng mía nguyên liệu trong vùng quy hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Tư tưởng cho rằng việc phát triển vùng nguyên liệu là của ngành nông nghiệp và của Công ty thu mua nguyên liệu, nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn.

- Kinh phí đầu tư hỗ trợ cho các dự án giống mía còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện, làm hạn chế diện tích, chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

- Phát triển vùng nguyên liệu chưa đi vào đúng trọng tâm quy hoạch, đầu tư còn phân tán, kinh phí cấp không kịp thời, thiếu chủ động trong việc đầu tư, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển vùng mía nguyên liệu chưa đồng bộ và chưa tương xứng, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển vùng mía nguyên liệu. Hiện còn nhiều vùng mía không có nước tưới nên đã hạn chế tăng năng suất rất lớn.

- Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong canh tác mía còn nhiều hạn chế như: thiếu nước tưới, mật độ trồng quá dày, bón phân thiếu và không cân đối, chăm sóc không kịp thời.

- Năng lực đầu tư của người sản xuất không đồng đều, đa số đầu tư theo khả năng chứ không theo quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn.

       Trước yêu cầu của thực tiễn sản xuất, cần phải phát triển sản xuất vùng mía nguyên liệu ổn định để phục vụ công nghiệp chế biến. Quảng Ngãi đã xây dựng Đề án phát triển vùng mía nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên canh, chương trình phát triển vùng mía nguyên liệu được triển khai chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ từ việc tổ chức lại sản xuất, sử dụng giống mía mới, dồn điền đổi thửa, áp dụng cơ giới hoá và các tiến bộ kỹ thuật về cải tạo đất, thâm canh tăng năng suất… Đặc biệt, một đóng góp lớn của hoạt động khoa học công nghệ trong việc hình thành vùng sản xuất mía tập trung, bằng việc du nhập, khảo nghiệm, sản xuất thử và nhân rộng một số giống mía mới, đã chọn được 06 giống mía mới có triển vọng: MEX105, ROC27, B85-764, QĐ93-159, K88-65, K88-92 (đã được Cục Trồng trọt công nhận tại Quyết định số: 340/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2008). Thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa với diện tích 10,423 ha ở vùng mía sản xuất tập trung tại đồng Miếu thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn huyện Đức Phổ, sau khi dồn điền đổi thửa Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã áp dụng ngay việc cơ giới hoá toàn bộ khâu làm đất, rạch hàng để trồng mía và đã đưa vào trồng 3 giống mía mới B85-764, ROC27, Mex105. Đây là mô hình bước đầu có hiệu quả, được nông dân nhiệt tình ủng hộ, với mô hình này năng suất mía đạt bình quân 85 tấn/ha, chữ đường bình quân 10,5 CCS và từ đó ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tại Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007), thực hiện từ năm 2007 đến năm 2010, kinh phí tỉnh hỗ trợ trên 13 tỷ đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa gần 1.400 ha mía và chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng mía trên 400 ha, cho năng suất mía khá cao khoảng 65 tấn/ha, cao hơn 15 tấn/ha so với năng suất mía canh tác truyền thống. Những địa phương sau khi dồn điền đổi thửa cho năng suất cao như xã Bình Trung, huyện Bình Sơn; xã Hành Thiện, Hành Minh, huyện Nghĩa Hành; xã Đức Hòa và Đức Phú, huyện Mộ Đức; xã Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Hòa, huyện Đức Phổ. Đối với các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới trong canh tác mía trên đất gò đồi theo đường đồng mức và tiểu bậc thang kết hợp với việc đưa cơ giới hoá vào khâu làm đất và bón phân đồng bộ. Sau 02 năm 2011, 2012 triển khai, đã trồng mới được 382,8 ha; (thâm canh mía theo phương thức tiểu bậc thang là 362,8 ha, thâm canh mía theo đường đồng mức là 20 ha). Năng suất mía đạt 65 tấn/ha, chữ đường bình quân (CCS): 9,94%.

- Đã hình thành được những đồng mía có diện tích lớn, có giao thông nội vùng thuận lợi, có hệ thống bờ lô, mương tưới tiêu nội đồng, cơ giới hóa, tiết kiệm sức lao động của người trồng mía, giảm chi phí và hạ giá thành sản xuất.

- Xây dựng và phổ biến ứng dụng phương pháp trồng mía xen canh với các cây họ đậu đã có hiệu quả cao, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, đạt tổng giá trị sau thu hoạch trên 60 tr. đồng/ha.

- Thay đổi tập quán sản xuất của người nông dân, nông dân được tập huấn về qui trình kỹ thuật sản xuất và được hướng dẫn cụ thể từ khâu trồng đến khâu thu hoạch, qua đó đại bộ phận nông dân tham gia phát triển vùng mía đều áp dụng đúng qui trình kỹ thuật chiếm > 60% diện tích.

- Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản suất có nhiều tiến bộ, đã hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, nhiều giống mía mới được du nhập vào khảo nghiệm có triển vọng, đã có được bộ giống mía mới đưa vào sản xuất kèm theo những biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến như làm đất, bón phân cân đối, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, mật độ trồng, chăm sóc, làm cỏ, tưới nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây và từng bước cải tiến công cụ sản xuất thủ công bằng công cụ cơ giới trong một số khâu sản xuất và thu hoạch đã nâng cao hiệu quả, hạ giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Sự hỗ trợ nông dân cơ giới hóa khâu làm đất và ứng trước giống, phân bón là yếu tố tích cực đã được Công ty CP Đường Quảng Ngãi rất quan tâm.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÙNG MÍA NGUYÊN LIỆU TẠI QUẢNG NGÃI

1. Cơ hội và thách thức:

a/ Cơ hội:

 • Nhiều công trình thuỷ lợi, đường giao thông mới đang được quan tâm đầu tư ở nông thôn, trong đó có các vùng mía tập trung.
 • Chương trình Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, chương trình 30A, các chương trình khác đang quan tâm hỗ trợ đầu tư cho nông dân sản xuất.

b/ Thách thức:

 • Cạnh tranh khốc liệt của một số cây trồng trồng cùng diện tích và điều kiện canh tác như nhau như: đậu phụng, ngô lai, mì cao sản…với cây mía.
 • Năng lực vốn đầu tư (Nhà nước, doanh nghiệp, người trồng mía) có hạn so với nhu cầu đầu tư vùng mía nguyên liệu theo qui hoạch.
 • Các chi phí đầu vào tăng cao, giá nhân công cao.

2. Định hướng:

- Tập trung chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng mía. Năng suất bình quân đạt 65 tấn/ha, chữ đường 11,5 CCS, khuyến cáo nông dân không trồng mía có năng suất dưới 50 tấn/ha và chữ đường < 9 CCS, không trồng mía trên diện tích đất có độ dốc trên 15o.

- Đầu tư tuyển chọn các giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt, nhân giống mở rộng diện tích các giống mía đang sản xuất thử (được Cục Trồng trọt công nhận tại Quyết định số: 340/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2008) và loại dần các giống mía bị thoái hoá, năng suất, chất lượng thấp.

- Dồn điền đổi thửa, cải tạo san ủi xây dựng lại đồng ruộng để thuận lợi trong việc cơ giới hoá một số khâu canh tác, thuận lợi cho việc tưới và tiêu nước, kết hợp việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía, đồng thời xây dựng vùng chuyên canh sản xuất mía tập trung để đầu tư, phát triển cây mía có trọng tâm, trọng điểm chiếm 60-70% diện tích mía.

- Xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường nội đồng vùng mía. Sửa chữa, tu bổ nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có và làm mới kênh mương nội đồng trong vùng mía. Đối với những vùng không có điều kiện xây dựng hệ thống kênh mương thuỷ lợi thì đóng giếng khai thác mạch nước ngầm, xây dựng thêm một số trạm bơm điện, bơm dầu, trạm biến áp có công  suất từ 60-160KVA và đầu tư thêm đường dây cao thế 15KV, đường dây hạ thế 0,4KV.

- Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng mía nguyên liệu tập trung chuyên canh kết hợp chăn nuôi ở 3 HTX chuyên canh mía là Phổ Nhơn, Tịnh Giang và Tú Sơn, khuyến khích thành lập mới các HTX chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi tại các xã có diện tích mía tập trung, ổn định như Bình Khương, Bình Tân…

- Đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật đến người sản suất: đào tạo và đào tạo lại cán bộ kỹ thuật ở các cơ quan từ huyện, xã làm công tác chỉ đạo phát triển vùng mía nguyên liệu, xây dựng đội ngũ khuyến nông viên cơ sở (những nông dân sản xuất giỏi) và hệ thống khuyến nông viên để qua đó chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được thuận lợi.

- Tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn qui trình, phổ cập kiến thức kỹ thuật cho nông dân tham gia sản xuất mía, thông tin tuyên truyền, in ấn  tài liệu kỹ thuật về cây mía để cung cấp cho nông dân trồng mía.

 3. Giải pháp:

- Đầu tư phát triển, mở rộng diện tích trồng mía trên 01 hộ (nhóm hộ) sản xuất bằng các biện pháp: dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía.

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư giống mía mới và bố trí từng giống mía trên từng chân đất, thời vụ và công thức luân canh, xen canh trên vùng mía nguyên liệu cho phù hợp để tăng năng suất, chất lượng mía, hạ giá thành sản xuất trên 01 tấn mía cây, đảm bảo sản xuất có lãi.

- Điều chỉnh, quản lý và tổ chức thực hiện đúng qui hoạch, có cơ chế hỗ trợ tập trung cho các vùng sản xuất theo qui hoạch phù hợp như: ưu tiên đầu tư cơ giới hóa, ứng trước giống, phân bón theo hợp đồng sản xuất, thu mua, bảo hiểm giá mía nguyên liệu.

- Xây dựng qui chế phân công trách nhiệm đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu rõ ràng giữa Nhà nước - Công ty CP đường - Người trồng mía trong việc thực hiện dự án, chương trình… Kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm từng vụ sản xuất theo trách nhiệm được qui định tại Quyết định 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Điều chỉnh thời vụ trồng mía cho phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu trồng mía tại Quảng Ngãi đồng thời bảo đảm đủ sản lượng mía đáp ứng công suất ép của Nhà máy, không để tồn dư mía cây đã chín phải đứng chờ trên đồng quá 1,5 tháng.

- Doanh nghiệp chế biến đường cần phải ban hành qui chế đầu tư, hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu cụ thể, rõ ràng để lồng ghép thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà các xã đã đề xuất trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

III. KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG

 • Kiểm soát, xử lý nghiêm nạn buôn lậu, gian lận thương mại và tạm nhập tái xuất đường.
 • Có chính sách về tạm trữ đường để bình ổn giá đường trong nước, làm cơ sở để bình ổn giá mía nguyên liệu.
 • Tiếp tục tăng cường đầu tư nghiên cứu về giống mới, cơ giới hóa và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến để chuyển giao, hỗ trợ cho nông dân phát triển vùng mía nguyên liệu ổn định, bền vững.

Các cơ chế chính sách của Trung ương, của địa phương, các qui chế hỗ trợ đầu tư của Doanh nghiệp chế biến, các giải pháp về kinh tế - kỹ thuật của các nhà khoa học điều phải được phối hợp thực hiện đồng bộ để đạt được 4 yêu cầu sau:

 • Nông dân sản xuất mía nguyên liệu phải có lãi.
 • Có thị trường tương đối ổn định.
 • Bảo toàn được nguồn lực của nông dân (đất đai, trang thiết bị, vốn, nhân lực…)
 • Được nông dân chấp nhận (hợp tác)
 • Có thực hiện được như vậy (04 yêu cầu nêu trên) thì mới bảo đảm được sự liên kết sản xuất mía nguyên liệu bền vững./.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Quảng Ngãi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
Thời tiết
hà nội
Đà Nẵng
tp. HCM
Đồng nai
lịch việt
tỷ giá thế giới
quảng cáo tài trợ
Thống kê
2938
Tổng số khách đã viếng thăm