Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[13-03-2024] - LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO TCCS/VMĐ VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG MÍA | [27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Bản tin khoa học số 9 tháng 8/2013
Monday - 19-08-2013 | 08:58:57 PM

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LOẠI BỎ SỢI NHỎ TRONG DỰ TRỮ BÃ MÍA ĐẾN KHÍA CẠNH AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Effect of depithing on the safety and environmental aspects of bagasse stockpiling)
T.J. Rainey, I.M. O’Hara, A.P. Mann, C.H. Bakir, F. PlazaReceived 23 December 2011 Revised 10 September 2012 Accepted 20 September 2012 Available online 8 October 2012 http://dx.doi.org.ezp01.library.qut.edu.au/10.1016/j.psep.2012.09.002, Process Safety and Environmental Protection, Volume 91, Issue 5, September 2013, Pages 378-385

Lưu trữ bã mía quy mô lớn trong kho có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và cộng đồng xung quanh thông qua các mối nguy hiểm liên quan đến bụi, thấm nước ngầm, tự bốc cháy. Quản lý các mối nguy hiểm sẽ hỗ trợ cải thiện sức khỏe và kết quả an toàn cho nhân viên nhà máy và giảm tác động môi trường cho cộng đồng chung quanh. Loại bỏ các sợi nhỏ hơn (phần cốt lõi) từ bã mía trước khi dự trữ giảm số lượng bụi của bã mía 50% và mô hình cho thấy mức độ phát thải bụi PM10 sẽ giảm 70%. Bã mía đã bị loại bỏ sợi nhỏ có khả năng giữ nước thấp hơn nhiều (~ 43%) so với toàn bộ bã mía.
Nghiên cứu thực nghiệm và mô hình này nghiên cứu tính chất vật lý của bã mía. Mô hình phân tán bụi đã được thực hiện để xác định các tác động có thể liên quan đến lưu trữ bã mía đã loại bỏ sợi nhỏ.

Highlights
Depithing giảm lượng bụi phát thải từ hoạt động kho dự trữ, nồng độ đỉnh PM10 thấp hơn 70%, số lượng bụi thấp hơn 50%. ► Depithing cải thiện vệ sinh lao động cho người lao động trong một môi trường nhà máy sản xuất mía đường và cộng đồng xung quanh. ► Depithing làm cho bã mía thấm hơn và làm giảm khả năng giữ nước. ► Depithing làm giảm mật độ số lượng lớn bã mía của.

BÃ MÍA – VẬT LIỆU COMPOSITE TƯƠNG LAI
(Sugarcane bagasse—The future composite material: A literature review)
Y.R. Loh, D. Sujan, , M.E. Rahman, C.A. Das Received 9 July 2012 Revised 14 February 2013 Accepted 6 March 2013 Available online 24 April 2013 http://dx.doi.org.ezp01.library.qut.edu.au/10.1016/j.resconrec.2013.03.002, Resources, Conservation and Recycling Volume 75, June 2013, Pages 14–22

Tính năng phân hủy sinh học và các thành phần hóa học của bã mía (SCB) đã và đang thu hút sự chú ý như một thành phần rất tiềm năng và linh hoạt trong vật liệu composite. Cân nhắc tính thân thiện sinh thái và chi phí thấp đã tạo đà cho các nhà nghiên cứu khoa học vật liệu xác định vật liệu xanh cho chỉ số ô nhiễm thấp. Thành phần khác nhau của SCB cho thấy có khả năng được áp dụng làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu composite ở nhiều cấp độ. Nghiên cứu về các tác động và các ứng dụng của SCB trong tình trạng ban đầu của nó, hình thức chuyển đổi, được xử lý bằng hóa chất phù hợp và/hoặc các quá trình, kết hợp với các vật liệu của các thuộc tính khác biệt và thao tác các phương pháp sản xuất đã được coi là hợp lệ. Bài viết này nhằm tổng kết xem xét lại các tài liệu hiện nay trên các nghiên cứu mở rộng đã được thực hiện trong một nỗ lực để khám phá các ứng dụng đáng tin cậy và tiềm năng của SCB cho vật liệu composite.

PHÂN LẬP VÀ MÔ TẢ TÍNH CHẤT CỦA LIGNIN TỪ BÃ MÍA: KEO DÁN GỖ
(Isolation and characterization of lignin from Moroccan sugar cane bagasse: Production of lignin–phenol-formaldehyde wood adhesive)
Amine Moubarik, , Nabil Grimi, Nadia Boussetta, Antonio Pizzi Received 29 September 2012, Revised 18 December 2012, Accepted 22 December 2012, Available online 24 January 2013 http://dx.doi.org.ezp01.library.qut.edu.au/10.1016/j.indcrop.2012.12.040, Industrial Crops and Products Volume 45, February 2013, Pages 296–302

Vật liệu dựa trên lignin được phân lập từ mía bã mía Ma-rốc sau khi khử kiềm lignin. Mía bã mía đã bị xử lý nước nóng (70 độ C) và dung dịch kiềm (15% natri hydroxide (NaOH), 98°C). Các đại phân tử lignin hòa tan được tách ra và tinh khiết. Chất rắn được phân lập sau đó đã được mô tả bởi các phân tích bổ sung khác nhau (FT-IR, 1H, 13C NMR, GPC và TGA). Trong nghiên cứu hiện tại, khả năng chuẩn bị keo dán gỗ từ lignin bã mía đã được khám phá. Kết quả cho thấy sự khử lignin với 15% NaOH dẫn đến sản lượng cellulose và lignin tương ứng 42 ± 2,2% và 13 ± 1,5%. Các chiết xuất lignin thể hiện phản ứng cao do hàm lượng của nhóm hydroxyl cao. Trọng lượng phân tử cao hơn của chúng (2781 g/mol) và ổn định nhiệt tốt (180°C) làm cho chúng thành ứng viên xuất sắc để thay thế một phần của nhựa phenol formaldehyde (PF). Một công thức nhựa trong đó có tới 30% PF có thể được thay thế bằng lignin bã mía đã cho kết quả tốt và đã được sử dụng cho việc xây dựng các tấm gỗ dán mà thông qua chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế có liên quan cho các tấm nội thất.

SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ BÃ MÍA: HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
(Production of bioethanol from sugarcane bagasse: Status and perspectives)
C.A. Cardona, J.A. Quintero, I.C. Paz http://dx.doi.org.ezp01.library.qut.edu.au/10.1016/j.biortech.2009.10.097

Sinh khối lignocellulose được coi là nguyên liệu tương lai cho sản xuất ethanol vì chi phí thấp và tính sẵn có của nó rất lớn. Một trong những vật liệu lignocellulose chính được tìm thấy với số lượng lớn để được xem xét, đặc biệt là ở các nước nhiệt đới, là bã mía (SCB). Nghiên cứu này đề cập sự chuyển đổi hiện tại và tiềm năng của nó để thành đường và ethanol, xem xét các công nghệ tiền xử lý, phương pháp khử độc và biến đổi sinh học. Một số khía cạnh mô hình được trình bày ngắn gọn. Cuối cùng sự ổn định được thảo luận để xem xét các hiện tượng phi tuyến cao như đa dạng và dao động, làm cho phức tạp hơn sự kiểm soát như một kết quả của những vấn đề ức chế quá trình lên men.

NGUYỄN ĐẠI HƯƠNG
(Biên dịch và giới thiệu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
42820
Tổng số khách đã viếng thăm