Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Bản tin khoa học so 2 (1/2013)
Thursday - 10-01-2013 | 02:19:16 PM

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN Ở QUỸ GEN MÍA ĐƯỜNG SỬ DỤNG ĐÁNH DẤU PHÂN TỬ ISSR VÀ SSR
Assessment of Genetic Diversity in Sugarcane Germplasm Using ISSR and SSR Markers; Rachayya M. DevarumathSachin B. KalwadePrashant G. KawarKapil V. Sushir - Sugar Tech, Volume 14, Issue 4 (2012), pp 334-344

Đa dạng phân tử trong và giữa các loài Saccharum và giống lai thương mại ưu tú đã được nghiên cứu bằng cách sử dụng đánh dấu phân tử lặp lại trình tự liên hoàn (ISSR) và lặp lại trình tự đơn giản (SSR). Nghiên cứu này được thực hiện đặc tả cho 81 kiểu gen mía. Tổng cộng có 13 mồi ISSR sử dụng và sản xuất 65 mảnh khuếch đại, trong đó có 63 (chiếm 96,5%) là đa hình. Nội dung thông tin giá trị đa hình (PIC) dao động từ 0,11 (UBC824) đến 0,45 (UBC825) mồi với giá trị trung bình 0,28. Mồi UBC 817 và UBC 825 biểu hiện độ phân giải cao nhất (Rp) có giá trị 3,8 trong số 13 mồi. Độ tương đồng di truyền (GS) với hệ số tương đồng Jaccard dao động từ 0,23 đến 0,95 với trung bình là 0,59. Trong số 79 alen khuếch đại bởi 28 mồi SSRs cho thấy 76 alen tương ứng, đã được tìm thấy là đa hình (96,2%). Giá trị PIC dao động từ 0,06 (VSICRAD4) đến 0,55 (VSICRAD26) với giá trị trung bình 0,17. Mồi VSICRAD23 biểu hiện độ phân giải cao nhất (Rp) giá trị 4,3 trong số 28 mồi. GS với hệ số tương đồng Jaccard dao động từ 0,11 đến 0,91 với trung bình là 0,51. Dendrograms xây dựng bằng cách sử dụng phân tích cụm UPGMA cho thấy mức độ thấp của sự tương quan giữa các điểm tương đồng di truyền dựa trên phả hệ và các hồ sơ DNA. ISSR và SSR khuếch đại được chứng minh là phương pháp có giá trị đánh giá đa dạng di truyền giữa các phức hợp mía và các giống liên quan đến hoang dã và nhận dạng giống.

ĐÁNH DẤU ĐA HÌNH MỚI EST-SSR Ở MÍA ĐƯỜNG
New Polymorphic EST-SSR Markers in Sugarcane; Dennis Crystian SilvaMarislane Carvalo Paz de SouzaLuiz Sérgio Costa Duarte FilhoJoão Messias dos SantosGeraldo Veríssimo de Souza BarbosaCícero Almeida - Sugar Tech, Volume 14, Issue 4 (2012), pp 357-363

Các marker SSR đa hình mới trong mía có tiềm năng hữu dụng để nghiên cứu sự đa dạng di truyền, lập bản đồ di truyền, ADN và xác định hậu duệ như lai thực sự, tự thụ hay tạp giao trong vườn quỹ gen của chương trình tạo giống. Đánh dấu SSR có thể thu được bằng nhiều cách, và tìm kiếm cho những trình tự SSR-EST một sự thay thế với những kết quả đáng kể. Mục đích của nghiên cứu này là để phát triển đánh dấu đa hình SSR cho các nghiên cứu quỹ gen trong mía. Trình tự 2-, 3-, 4- nucleotide được khai thác trong ngân hàng TGI và 53 đánh dấu EST-SSR được xây dựng. Những dấu hiệu này đã được phân tích trong năm kiểu gen và cho thấy được đa hìnhcao , với các PIC khác nhau, dao động từ 0,48 đến 0,95 với trung bình là 0,86.

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN KẾT HỢP TƯỚI NHỎ GIỌT Ở MÍA TRÊN ĐIỀU KIỆN ĐỒNG RUỘNG
Effects of Sub-soil Drip Fertigation on Sugarcane in Field Conditions;Gui-Fen ChenQi-Zhan TangYang-Rui LiYu-Yi HuangBin LiuLin XuHai-Rong Huang; Sugar Tech, Volume 14, Issue 4 (2012), pp 418-421

Giống mía ROC 28 đã được sử dụng để nghiên cứu tác động của bón phân nhỏ giọt ngầm dưới đất trên năng suất và chất lượng mía. Bốn nghiệm thức bón phân khác nhau, gồm: bón phân nhỏ giọt, bón phân thông thường mà không tưới nước nhỏ giọt, bón phân thông thường có tưới nước nhỏ giọt và tưới nhỏ giọt mà không bón phân được thiết kế trong ruộng mía. Tỷ lệ phân bón được sử dụng như sau: 375 kg N /ha; 195 kg P2O5 /ha và 420 kg K2O /ha; ZnSO4•7H2O 15 kg/ha và borax 15 kg/ha. Các nghiệm thức của bón phân nhỏ giọt và bón phân thông thường với tưới nhỏ giọt thúc đẩy sinh trưởng nhanh và sớm, tăng số lượng nhánh đẻ, cải thiện vươn lóng và đường kính của thân cây sau giai đoạn tăng trưởng, và làm tăng năng suất với 31,9 và 22,8% so với việc bón phân thông thường mà không tưới nhỏ giọt và tưới nhỏ giọt mà không bón phân tương ứng. Do đó, ứng dụng của bón phân kết hợp tưới nhỏ giọt có thể được khuyến cáo như là một trong những biện pháp quan trọng cho việc trồng mía có hiệu quả cao tiết kiệm chi phí ở các vùng cao.

SÁNG KIẾN SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG BỀN VỮNG: MỘT PHƯƠNG PHÁP ‘NHIỀU HƠN ĐI CÙNG ÍT HƠN’
Sustainable Sugarcane Initiative (SSI): A Methodology of ‘More with Less’: N. LoganandhanBiksham GujjaV. Vinod GoudU. S. Natarajan - Sugar Tech - September 2012 (DOI: 10.1007/s12355-012-0180-y)

Mía là cây quan trọng trong việc đóng góp cho nền kinh tế của đất nước và phát triển sinh kế của người nông dân. Tại Ấn Độ, đường là ngành công nghiệp có giá trị 550 tỷ rupee (10 tỷ đô la Mỹ), hỗ trợ hơn 50 triệu nông dân. Nhu cầu ngày càng tăng về đường ở Ấn Độ. Do đó, sẽ có nhiều hơn và nhiều hơn nữa căng thẳng trên hệ thống sinh thái mía trong tương lai. Tuy nhiên, tình hình hiện nay canh tác mía là không đủ bền vững để đáp ứng nhu cầu này như là đầu vào và chi phí lao động đang gia tăng và năng suất mía bình quân quốc gia (2007-2010) chỉ là 66,9 t/ha. Vì vậy, nó là cần thiết để nâng cao năng suất mía một cách bền vững với việc sử dụng tối thiểu đầu vào thông qua một số phương pháp thay thế trên các nguyên tắc của "nhiều hơn với ít hơn". Một nghiên cứu với các mục tiêu phát triển một phương pháp luận cho sản suất mía bền vững đã được thực hiện tại Viện Quốc tế Nghiên cứu cây trồng cho vùng nhiệt đới bán khô hạn trong thời gian 2008-2011. Kết quả là, một phương pháp đã được phát triển bao gồm sáu thành phần chính trong đó có phương pháp cải tiến ươm cây một mắt mầm, theo một khái niệm gọi là "Sáng kiến ​​mía đường bền vững (SSI)". Các thử nghiệm đánh giá được tiến hành trên các thành phần nguyên tắc tiết lộ kích thước tối ưu và tuổi mắt mầm (4-10 tháng tuổi) và sự kết hợp các môi trường phù hợp (xơ dừa + mùn cưa) để nuôi cây giống tốt hơn. SSI thử nghiệm kết quả năng suất cao hơn khoảng 20%​​. Nhà nước cho trình diễn trên các khu vực lớn hơn theo phưng pháp SSI. Phương pháp SSI có thể cải tạo ngành mía bởi giá trị của nó như đảm bảo các vật liệu giống chất lượng, gia tăng cơ hội tạo ra năng suất và thu nhập.

TIỀM NĂNG CỦA MỘT SỐ KIỂU GEN LÚA MIẾN NGỌT (Sorghum bicolor L.) DƯỚI HAI CHẾ ĐỘ NƯỚC CHO SẢN XUẤT ĐƯỜNG VÀ XĂNG SINH HỌC
Potential of Some Sweet Sorghum (Sorghum bicolor L.) Genotypes Under Two Water Regimes for Sugar and Bio-ethanol Production; Dema AlhajturkiMajd AljamaliAdnan KanbarFawaz Azmah; Sugar Tech, Volume 14, Issue 4 (2012), pp 376-382

Trong những năm qua, tổng số sản xuất đường hàng năm tại Syria rất biến động, nhưng nhu cầu đường đang gia tăng nhanh chóng. Đường củ cải có tưới tiêu chỉ cung cấp khoảng 40% tổng nhu cầu đường địa phương và một lượng lớn đường nhập khẩu. Lúa miến ngọt, còn gọi là "mía đường của sa mạc", đã nổi lên như một mục đích kép thông minh và cây trồng thay thế cung cấp lương thực, thực phẩm, đường và nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai mà không đe dọa an ninh lương thực và tài nguyên thiên nhiên. Nghiên cứu hiện nay đã được thực hiện để ước tính tiềm năng sản xuất đường và ethanol sinh học của chín giống nhập nội của cây lúa miến ngọt, cùng với một giống địa phương 'Razineah làm đối chứng, dưới hai chế độ nước; tưới đẫm (WW) và sốc nước độ ẩm thấp (LMS), trong suốt mùa hè năm 2010, nhiệt độ trên đồng hàng ngày rất cao tối đa đạt được khoảng 45 °C. Một loạt các thay đổi trong số mười kiểu gen về năng suất, Brix (%), đường và tiềm năng năng suất ethanol sinh học. Tương quan giữa các thành phần năng suất mía (chiều cao, đường kính) với thân cây năng suất và sản lượng nước ép ở cả WW và LMS đã được theo dõi. Tương quan đáng kể đã được quan sát giữa năng suất cây và sản lượng nước ép, và ngày ra hoa 50% theo điều kiện LMS, và một mối tương quan nghịch đã được quan sát giữa Brix với năng suất và sản lượng nước ép ở LMS. Một kiểu gen ICSSH 30 cao hơn trong số những kiểu gen còn lại về các đặc điểm liên quan chịu hạn và sản lượng đường và sản lượng ethanol sinh học cao ở cả hai chế độ nước.

Nguyễn Đại Hương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
130375
Tổng số khách đã viếng thăm