Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[13-03-2024] - LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO TCCS/VMĐ VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG MÍA | [27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Lịch sử hình thành và phát triển
Wednesday - 29-05-2024 | 05:42:05 PM

Viện Nghiên cứu Mía Đường (SRI), trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), là cơ quan duy nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực mía đường trên phạm vi cả nước. Trụ sở chính đặt tại xã Phú An, Thành phố Bến Cát,  tỉnh Bình Dương.

Quá trình hình thành và phát triển

Viện Nghiên cứu Mía Đường được hình thành và phát triển qua các giai đoạn lịch sử như sau:

- Ngày 04 tháng 12 năm 1976: Bộ Nông nghiệp đã có quyết định số: 1515/NN-VP/QĐ về việc thành lập đoàn công tác tiền trạm tìm kiếm vị trí đặt Trạm nghiên cứu cây mía Bến Cát. Giai đoạn này chủ yếu là thủ tục xin đất đai tỉnh Sông Bé và di chuyển tập đoàn giống mía từ Viện cây Công nghiệp đóng ở Phú Thọ vào Trạm.

- Ngày 23 tháng 08 năm 1977: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ra quyết định số 243/NN-TC/QĐ về việc thành lập trạm Nghiên cứu cây mía Bến Cát. Giai đoạn này lập qui hoạch mặt bằng tổng thể và rà phá bom mìn, san ủi đồng ruộng

- Ngày 20 tháng 04 năm 1978: Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 226/TTg về việc phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật Trạm nghiên cứu cây mía Bến Cát. Giai đoạn này tiếp tục rà phá bom mìn, san ủi đồng ruộng, xây dựng lán trại và bắt đầu tiến hành các thí  nghiệm đồng ruộng về cây mía.

- Ngày 19 tháng 04 năm 1982: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm đã ký quyết định số 389/CNTP-TCQL về việc chuyển các bộ phận nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp mía đường Việt Nam và Trạm nghiên cứu cây mía Bến Cát để hình thành Viện Nghiên cứu Mía Đường trực thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm. Giai đoạn này bắt đầu các nghiên cứu về lai tạo, chọn dòng mía Việt Nam, nghiên cứu sâu bệnh hại tại Viện và tại các vùng trồng mía phía Nam. Kết quả đã tuyển chọn được hàng chục giống mía tốt từ giống nhập nội trong đó có giống mía My5514, ROC16, QĐ79-177, DLM24... và một số giống VN lai tạo trong nước như VN84-4137, VN84-196, VN85-1427, VN85-1859... đến nay vẫn còn chiếm một tỷ lệ lớn trong sản xuất.  

- Ngày 09 tháng 09 năm 2005: Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó Viện Nghiên cứu Mía Đường nhập vào Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

- Ngày 13 tháng 10 năm 2005: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số 2754/QĐ/BNN-TCCB về việc sáp nhập Viện Nghiên cứu Mía Đường trực thuộc Tổng công ty Mía Đường II vào Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

- Ngày 28 tháng 11 năm 2005: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định số 3326/QĐ-BNN-TCCB về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía Đường thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

- Ngày 16 tháng 01 năm 2012: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định số 88/QĐ-BNN-TCCB về thành lập Viện Nghiên cứu Mía Đường trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Quá trình hình thành và phát triển Viện Nghiên cứu Mía Đường đã trực thuộc các đơn vị sau:

- Giai đoạn 1977 – 1978: Trực thuộc Viện cây Công nghiệp

- Giai đoạn 1978 – 1980: Trực thuộc Công ty mía đường Việt Nam

- Giai đoạn 1980 – 1982: Trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp công nông nghiệp mía đường Việt Nam

- Giai đoạn 1982 – 1995: Trực thuộc Liên hiệp mía đường II

- Giai đoạn 1995 – 2005: Trực thuộc Tổng công ty mía đường II    

- Giai đoạn 2005 – 2012: Trực thuộc Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

- Giai đoạn 2012 –  nay: Trực thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ hiện nay:

- Viện là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ, thực nghiệm và sản xuất về mía đường trong phạm vi cả nước phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực mía đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước về mía đường.

- Thực hiện nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai về mía đường.

- Tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ, thực hiện công tác khuyến nông thuộc lĩnh vực mía đường.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và xây dựng mạng thông tin cơ sở dữ liệu về Khoa học Công nghệ mía đường.

- Liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, khảo nghiệm, thử nghiệm kỹ thuật mới thuộc phạm vi chức năng của Viện với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống, thiết bị, hoá chất phục vụ nghiên cứu khoa học về mía đường thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng biên chế, viên chức, công chức, nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và cấp có thẩm quyền giao.

Nguồn nhân lực:

Tổng số CB-CNV 62 người, trong đó có 4 TS, 9 ThS, 23 Đại học, 12 KTV và 14 sơ cấp và công nhân kỹ thuật.

Cơ cấu tổ chức: 3 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 5 Bộ môn nghiên cứu, 1 Trại thực nghiệm và sản xuất và 02 Trung tâm trực thuộc:

- Trung tâm lai tạo Giống mía: Trụ sở đặt tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

- Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Mía Đường: Trụ sở đặt tại số 172/3A, Nguyễn Tất Thành, P.13, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN
CÓ 1 BÌNH LUẬN
Nassourinho 02-01-2013 | 08:44:14 AM Hey, sutlbe must be your middle name. Great post!

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
42024
Tổng số khách đã viếng thăm