Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[13-03-2024] - LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO TCCS/VMĐ VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG MÍA | [27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Bản tin khoa học số 6 (tháng 5/2013)
Sunday - 26-05-2013 | 08:19:50 PM

Proceedings of Australian Society of Sugar Cane Technologists Vol. 35 2013

TUYỂN CHỌN DÒNG KHÁNG SÂU ĐỤC THÂN Ở PAPUA NEW GHI-NÊ (SCREENING FOR BORER RESISTANCE AMONG SUGARCANE CLONES IN PAPUA NEW GUINEA, 2010–2012; K.T. KOROWI, P.R. SAMSON)

Papua New Guinea (PNG) có một số sâu đục thân gây hại mà không hiện diện tại Úc, nhưng gần như chắc chắn sẽ gây thiệt hại rất nghiêm trọng trong ngành công nghiệp mía đường của chúng ta nếu chúng đến đất nước này. Để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể, giống mía Úc và những dòng vô tính (DVT) đầy hứa hẹn đang được thử nghiệm cho sự mẫn cảm với những sâu đục trong các thử nghiệm thực tế tại Trạm nông nghiệp Ramu, PNG. Hai thử nghiệm được trồng trong năm 2010 (32 DVT) và 2011 (33 DVT) và lấy mẫu sâu đục thân trong vụ tơ (cả hai thử nghiệm) và gốc I (thử nghiệm năm 2010). Có sự khác biệt rất quan trọng trong các dòng thiệt hại từ lóng bởi Sesamia grisescens và Chilo terrenellus và thân bởi Scirpophaga excerptalis. Nói chung, có một sự khác biệt lớn giữa các DVT bị thiệt hại từ S. grisescens và S. excerptalis hơn từ C. terrenellus. Mười hai DVT tiêu chuẩn trong các thử nghiệm này cũng có mặt trong các thử nghiệm trồng năm 2002 và 2007, trong đó đã được lấy mẫu sâu đục thân trong vụ tơ (cả hai thử nghiệm) và gốc I (chỉ có thử nghiệm 2002). So sánh kết quả của sáu bộ dữ liệu, sự khác biệt phù hợp trong các DVT tiêu chuẩn rõ ràng ở S. grisescens và S. excerptalis nhưng ít rõ ràng hơn với C. terrenellus. Ước tính thiệt hại từ một trong ba sâu đục đều có một số giống thương mại Úc. Giống thương mại khác sẽ được đưa vào thử nghiệm được trồng vào năm 2013.

BỌ TRĨ LÚA PHƯƠNG ĐÔNG TẤN CÔNG MÍA ĐƯỢC GHI NHẬN LẦN ĐẦU TẠI ÚC (ORIENTAL RICE THRIPS, STENCHAETOTHRIPS BIFORMIS (BAGNALL), RECORDED ATTACKING SUGARCANE FOR THE FIRST TIME IN AUSTRALIA NADER SALLAM, KATHY BRAITHWAITE, DESLEY TREE)

Vào ngày 4/7/2012, bọ trĩ lúa phương Đông, Stenchaetothrips biformis (Bagnall), đã được phát hiện gây hại cây mía tại Trạm thí nghiệm BSES tại Meringa, khu vực Mulgrave, tiểu bang Queensland. Kể từ đó nó đã được phát hiện trên các cây mía con tại hai trang trại khác trong khu vực Mulgrave. Dịch hại lần đầu tiên bị nghi ngờ là bọ trĩ mía phương Đông (Fulmekiola serrata (Kobus)), một loài dịch hại ngoại lai. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Nghề cá bang Queensland (DAFF) được thông báo ngay lập tức và tất cả việc di chuyển mía ra khỏi trạm Meringa bị tạm dừng. Mẫu vật đã được gửi đến cơ quan chuyên môn tại Queensland và một xác định chính xác đã được thực hiện trong vòng 48 giờ, kể từ phát hiện ban đầu. Điều này dẫn đến trong các hành động ứng cứu khẩn cấp được chấm dứt vì S. biformis đã được xác thực ở Úc. Giải mã DNA đã được tiến hành trên mẫu vật của các S. biformis, như cũng như mẫu vật của các F. serrata rằng đã tham khảo từ các đồng nghiệp ở Reunion và Nam Phi. Lý do cho những gì có vẻ là việc mở rộng phổ ký chủ bởi S. biformis ở Úc là chưa được biết, nhưng nhấn mạnh tới việc chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một dịch hại đột ngột. Nó cũng cung cấp sự ghi nhận đầu tiên của S. biformis tấn công mía ở Úc. Tác động của S. biformis trên mía ở Úc và phân bố địa lý cuối cùng của nó trong các khu vực trồng là chưa được xác định.

IMG
Bọ trĩ lúa phương Đông

ẢNH HƯỞNG CỦA TRO TRẤU VÀ BÃ BÙN ĐẾN SỰ TIÊU THỤ KHÍ MÊ-TAN TRONG ĐẤT (EFFECTS OF RICE HUSK BIOCHAR AND SUGAR-MILL BY-PRODUCTS ON METHANE CONSUMPTION FROM TWO DIFFERENT SOILS; D.H. NGUYEN, J. BIALA, P.R. GRACE, C. SCHEER, D.W. ROWLINGS)

Khí mê-tan (CH4) là một khí nhà kính quan trọng với một tiềm năng ấm lên toàn cầu (GWP) gấp 25 lần khí carbon dioxide (CO2) có thể được sản sinh hoặc tiêu thụ trong đất tùy thuộc vào điều kiện môi trường và các yếu tố khác. Than sinh học bổ sung vào đất đã được chứng minh là làm giảm CH4 phát thải và tăng CH4 tiêu thụ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của than sinh học từ vỏ trấu (RB) đã không được nghiên cứu nhiều. Hai thí nghiệm thiết lập trong phòng thí nghiệm 60 ngày được tiến hành để tìm hiểu ảnh hưởng của việc bổ sung hai loại đất với RB, bã bùn thô (MM) và bã bùn ủ nhà máy (CM) trên CH4 tiêu thụ và khí thải của đất. Đất ủ trong lọ thủy tinh 1 lít và các mẫu khí được phân tích CH4 bằng sắc ký khí. Trung bình mức tiêu thụ CH4 dao động từ -0,06 đến -0,68 g CH4-C/ha/d trong đất cát pha sét và -0.59 đến -1.00 g CH4-C / ha / ngày trong đất sét. Bổ sung RB dẫn đến sự hấp thu của CH4 -0.52 đến -0.55 g CH4-C/ha/d trong cát pha sét và -0.76 đến -0.91 g CH4-C/ha/d trong đất sét. Bổ sung MM cho thấy CH4 phát thải thấp hoặc tiêu thụ tại mức 60% nước lấp đầy không gian lỗ rỗng (water-filled pore space - WFPS) trong cả hai đất. Tuy nhiên, lượng nước cao (> 75% WFPS), nghiệm thức có bổ sung MM sản sinh CH4 cao nhưng bị giảm đáng kể khi RB được thêm vào. Khí thải tích lũy của việc bổ sung MM sản sinh 108,9 g CH4-C/ha ở 75% WFPS và 11 459,3 g CH4-C/ha ở 90% WFPS trong cát pha sét đất trong khoảng thời gian 60 ngày. RB có thể làm tăng sự hấp thụ CH4 ở hàm lượng nước trong đất thấp (SWC) và giảm lượng khí thải CH4 trong điều kiện yếm khí. CM thể hiện tiềm năng hơn để giảm lượng khí thải CH4 so với các MM.

YẾU TỐ NÀO GÂY RA SỰ PHÁT THẢI NI-TƠ O-XÍT CAO Ở RUỘNG MÍA (WHAT CAUSES NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM SOME SUGARCANE CROPS TO BE SO HIGH?; P.J. THORBURN, J.S. BIGGS, B.C.T. MACDONALD, D.E. ALLEN, O.T. DENMEAD)

Nitơ oxit là khí gây hiệu ứng nhà kính tiềm năng và phát thải từ đất trồng mía của NSW là cao nhất đo được từ các hệ thống canh tác. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng khí thải này là lớn và lý do biến thiên là không rõ ràng. Phát thải cao đến từ một địa điểm đất phèn ở Úc và hóa-khử nitrat trong lớp đất mặt đã được đề xuất như nguyên nhân quan trọng của sự phát thải cao. Tuy nhiên, phát thải từ đất phèn không phải là luôn luôn ở cận trên của phạm vi này cho thấy giải thích là chung chung. Chúng tôi sử dụng mô hình APSIM để điều tra mức độ mà những hướng sản sinh N2O sinh học đại diện trong các mô hình có thể (1) chiếm lượng khí thải cao đo trong ruộng mía trồng trên đất phèn, và (2) cung cấp một hiểu biết rộng hơn về các cơ sở cho nhiều loại khí thải kết hợp với cây mía. Chúng tôi tìm thấy điều kiện tại hiện trường nơi phát thải cao nhất được đo lường, đặc biệt là sự kết hợp của hàm lượng các-bon trong đất cao (~ 10%) và bón phân đạm nhiều, khí thải cho mô phỏng tương tự như các giá trị đo đạt. Phân tích độ nhạy cho thấy, khi hàm lượng các-bon trong đất và/hoặc các nghiệm thức bón đạm thấp, dự báo lượng khí thải giảm xuống mức gần hơn với những nghiệm thức tương tự ở những địa điểm khác. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng khả năng sản xuất nhiều khí thải oxit nitơ đo được trong ruộng mía, và sự đóng góp của quá trình hóa học không cần thiết phải là quá lớn. Kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự hiểu biết cả hai cách nitơ oxit phát thải từ cây mía có thể khác nhau giữa các môi trường khác nhau và làm thế nào lượng khí thải có thể được giảm nhẹ, các vấn đề đặc biệt quan trọng đối với sự bền vững của sản xuất mía.

Nguyễn Đại Hương (Biên dịch và giới thiệu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
28138
Tổng số khách đã viếng thăm