Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[13-03-2024] - LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO TCCS/VMĐ VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG MÍA | [27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Bản tin khoa học số 7 (tháng 6/2013)
Monday - 24-06-2013 | 09:10:52 PM

PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC TỪ MÍA CỦA BRA-XIN
(Green house gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020)
Isaias C. Macedo , Joaquim E.A. Seabra, João E.A.R. Silva Biomass and Bioenergy Volume 32, Issue 7, July 2008, Pages 582–595

Báo cáo này trình bày các đánh giá cân bằng năng lượng và phát thải khí nhà kính trong sản xuất và sử dụng nhiên liệu ethanol từ mía ở Brazil cho 2005/2006 (một điển hình của các nhà máy chế biến lên tới 100 triệu tấn mía năm), và định hướng năm 2020. Tỷ lệ năng lượng hóa thạch là 9,3 trong năm 2005/2006 và có thể đạt 11,6 trong năm 2020 với các công nghệ đã được thương mại. Để sản xuất cồn khan tổng phát thải khí nhà kính là 436 kg CO2 quy đổi/m3 ethanol cho năm 2005/2006, giảm tới 345 kg CO2 quy đổi/m3 trong dự báo năm 2020. Lượng khí thải phụ thuộc vào kết quả sử dụng cuối cùng: sử dụng E100 ở Brazil phát thải (2005/2006) 2181 kg CO2 quy đổi/m3 ethanol và E25 là 2323 kg CO2 quy đổi/m3 ethanol (khan). Cả hai giá trị sẽ tăng khoảng 26% trong điều kiện giả định cho năm 2020 chủ yếu là do sự gia tăng lớn trong doanh thu của điện dư thừa. Một phân tích tin cậy đã được thực hiện (với giá trị năm 2005/2006) để điều tra về tác động của sự thay đổi lớn của một số thông số quan trọng trong các nhà máy của Brazil vào năng lượng và cân bằng lượng khí thải. Kết quả cho thấy tác động cao đến năng suất mía và sự thay đổi sản lượng ethanol trên những cân bằng này (và các tác động trung bình khoảng cách vận chuyển mía, mức độ canh tác và một số yếu tố khác) và bã mía và điện dư thừa trên lượng khí thải nhà kính.

SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TỪ SINH KHỐI: TỔNG QUAN
(Energy production from biomass (part 1): overview of biomass)
Peter McKendry Bioresource Technology Volume 83, Issue 1, May 2002, Pages 37–46

Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng trở nên cần thiết, nếu chúng ta muốn đạt được những thay đổi cần thiết để giải quyết những tác động của sự nóng lên toàn cầu. Sinh khối là hình thức phổ biến nhất của năng lượng tái tạo, sử dụng rộng rãi trong thế giới thứ ba nhưng cho đến gần đây, ít được sử dụng trong thế giới phương Tây. Ngày nay, nhiều sự chú ý đã tập trung vào việc xác định loài thực vật cho sinh khối phù hợp, có thể cung cấp năng lượng cao, để thay thế các nguồn năng lượng nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Các loại sinh khối cần được quyết định chủ yếu bởi quá trình chuyển đổi năng lượng và hình thức, trong đó năng lượng là cần thiết. Trong bài đầu tiên của ba bài báo, các nền tảng để sản xuất sinh khối (thuộc khí hậu châu Âu) và tính chất cây cối được đề cập. Trong bài báo thứ hai, công nghệ chuyển đổi năng lượng được xem xét, với sự nhấn mạnh vào việc sản xuất nhiên liệu khí để bổ sung nguồn khí có nguồn gốc từ chôn lấp chất thải hữu cơ (khí bãi rác) và được sử dụng trong động cơ khí để tạo ra điện. Tiềm năng của một bãi chôn lấp phục hồi lại hoạt động như một nguồn sinh khối, cung cấp nhiên liệu để bổ sung cho các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí bãi rác, được nghiên cứu, cùng với sự so sánh về hiệu quả kinh tế của sản xuất điện từ sinh khối sản xuất có chủ đích so với sinh khối rác thải. Bài báo thứ ba dành cho công nghệ hóa khí đặc biệt và tiềm năng sinh khối hóa khí.

SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TỪ SINH KHỐI: CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI
(Energy production from biomass (part 2): conversion technologies)
Peter McKendry Bioresource Technology Volume 83, Issue 1, May 2002, Pages 47–54

Sử dụng sinh khối để cung cấp năng lượng đã được cơ bản cho sự phát triển của nền văn minh. Trong thời gian gần đây áp lực đối với môi trường toàn cầu đã dẫn đến các kêu gọi cho một gia tăng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thay cho nhiên liệu hóa thạch. Sinh khối là một nguồn tiềm năng của năng lượng tái tạo và chuyển đổi cây thành một hình thức thích hợp của năng lượng, thường là điện hoặc làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong, có thể đạt được bằng cách sử dụng một số cách khác nhau, đều có ưu và nhược điểm cụ thể. Một đánh giá ngắn gọn về quá trình chuyển đổi chính được trình bày, có liên quan cụ thể đến việc sản xuất nhiên liệu phù hợp với động cơ xăng đốt trong.

TIỀM NĂNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC CỦA TÀN DƯ NÔNG – CÔNG NGHIỆP: BÃ MÍA
(Biotechnological potential of agro-industrial residues. I: sugarcane bagasse)
Ashok Pandey, Carlos R Soccol, Poonam Nigam, Vanete T Soccol Bioresource Technology Volume 74, Issue 1, August 2000, Pages 69–80

Những tiến bộ trong công nghệ sinh học công nghiệp cung cấp các cơ hội tiềm năng cho việc sử dụng hiệu quả tàn dư nông nghiệp như bã mía. Bã mía, đó là một vật liệu phức tạp, chủ yếu là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp mía đường. Nó chứa khoảng 50% cellulose, 25% hemicellulose và 25% lignin. Do sự phong phú có sẵn của nó, bã mía có thể sử dụng như một chất nền lý tưởng cho quá trình sinh học để sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng. Nỗ lực đã được thực hiện để sản xuất thức ăn động vật giàu protein, enzyme, axit amin, axit hữu cơ và các hợp chất dược phẩm, vv từ bã mía. Thường, một quá trình tiền xử lý đã dẫn đến cải thiện việc sử dụng chất nền của các vi khuẩn. Ứng dụng công nghệ lên men trạng thái rắn có thể là một khả năng hấp dẫn cho quá trình huyển hóa sinh học như vậy. Bài viết này xem xét các diễn biến gần đây trên các quy trình và các sản phẩm phát triển cho các giá trị gia tăng của bã mía thông qua phương diện công nghệ sinh học.

CẢI THIỆN GIỐNG MÍA CHO NHIÊN LIỆU SINH HỌC
(Improving sugarcane for biofuel: engineering for an even better feedstock)
Eric Lam, James Shine Jr, Jorge Da Silva, Michael Lawton, Stacy Bonos, Martin Calvino, Helaine Carrer, Marcio C. Silva-Filho, Neil Glynn, Zane Helsel, Jiong Ma, Edward Richard Jr , Glaucia Mendes Souza, Ray Ming GCB Bioenergy (2009) 1, 251–255, doi: 10.1111/j.1757-1707.2009.01016.x

Mía đã được chứng minh là nguồn nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và chiếm khoảng 40% sản lượng nhiên liệu sinh học trên toàn thế giới. Nó có một năng lượng đầu vào/đầu ra tỷ lệ thuận lợi cao hơn so với ngô, nguồn nguyên liệu nhiên liệu sinh học lớn khác. Sự đa dạng di truyền của bộ gen cung cấp vô số cơ hội cho các ứng dụng của gen và công nghệ để giải quyết các vấn đề cơ bản trong mía hướng đến tối đa hóa sản xuất sinh khối. Trong một hội thảo về kỹ thuật trồng mía được tổ chức tại Đại học Rutgers, chúng tôi xác định lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ mới mà có thể có tác động đáng kể vào việc cải thiện giống mía. Nghiên cứu sinh lý thực vật truyền thống và đặc điểm kiểu hình chuẩn của mía là rất cần thiết cho việc mổ xẻ quá trình phát triển và mô hình biểu hiện gen ở loài đa bội phức tạp này. Tích hợp khả năng chịu lạnh từ Saccharum spontaneum và Miscanthus có khả năng mở rộng phạm vi địa lý sản xuất mía từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới đến vùng ôn đới. Các khái niệm Flex-stock và mid-stock có thể là giải pháp để duy trì các dây chuyền sản xuất nhiên liệu sinh học tại những nơi mà nguồn nguyên liệu nhiên liệu sinh học duy nhất có thể cung cấp ổn định quanh năm. Năng lực ngày càng tăng của công nghệ sinh học mở đường để khám phá đầy đủ các tiềm năng để tối ưu hóa mía để sản xuất nhiên liệu sinh học.

Nguyễn Đại Hương
(Biên dịch và giới thiệu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
42689
Tổng số khách đã viếng thăm